Võrguliidesele staatilise IP-aadressi seadistamine31. Oct '13

Nüüd kui teame, mis võrguliidesed meie arvutis on, mis IP-aadressid neil on ning mis alamvõrkudes meie masin suhtleb, võime edasi liikuda nende võrguliideste seadistamise juurde. Ubuntus ning Debianis on põhimõtteliselt kolm võimalust võrgusätete seadistamiseks: NetworkManager, mis on vaikimisi paigaldatud graafilise keskkonnaga kaasa; fail /etc/network/interfaces, mis on primaarne serverite puhul ning käsurealt jooksvalt ip käsu abil.

Käsurealt jooskvalt

Eeldades, et võrguliides pole hallatud mõne muu vahendi poolt (nt NetworkManager), peaksime kõigepealt võrguliidesele lisama staatilise IP-aadressi:

# Eemalda eelnevalt antud IP-aadressid
ip address flush dev eth0

# Seosta võrguliides eth0 IP-aadressiga 192.168.3.2 võrgumaskiga 255.255.255.0
ip address add 192.168.3.2/24 dev eth0

# Tõsta üles liides
ip link set dev eth0 up

Järgnevalt oleks paslik kontrollida ping käsu abil, kas ühendus lüüsiga on olemas. Kui see tõepoolest nii on, võime lisada marsruutimistabelisse lüüsi aadressi:

# Lisa marsruutimistabelisse kirje, et vaikimisi lüüsiks on 192.168.3.1
ip route add default via 192.168.3.1

Siit edasi võiks ping-ida mõnda avalikku IP-aadressi. Kuna meil on naguinii nimeserver veel paika panemata, võibki proovida ping-ida näiteks Elioni nimeservereid 194.126.115.18 või Google omi 8.8.8.8, 8.8.4.4. Kui vähemalt üks neist vastab, võib eeldada et ühendus Internetiga on olemas. DNS (Domain Name Service) ehk nimelahendus on võrguteenus mis tõlgendab domeeninime, nt. www.google.com ümber IP-aadressiks, nt. 173.194.78.139:

Selleks et nimed lahenduks, tuleb vastav kirje lisada /etc/resolv.conf faili:

echo "nameserver 8.8.8.8 8.8.4.4" > /etc/resolv.conf

Peale seda peaks Internet Systems Consortium-i BIND9 tarkvara koosseisu kuuluv nslookup käsk pisut pädevamat väljundit andma:

marsruuter ~ # nslookup google.com
Server:       127.0.1.1
Address:  127.0.1.1#53

Non-authoritative answer:
Name:    google.com
Address: 173.194.78.102
Name:    google.com
Address: 173.194.78.139
Name:    google.com
Address: 173.194.78.113
Name:    google.com
Address: 173.194.78.101
Name:    google.com
Address: 173.194.78.100
Name:    google.com
Address: 173.194.78.138

Püsivad seaded serverile

Debian ning Ubuntu on omal moel standardiseerinud võrguseadistuste jäädvustamise /etc/network/interfaces failis. Sellel on ka oma süntaks, mille kohta räägib täpsemalt man interfaces:

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.3.2
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.3.1
    dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

Seadete rakendamiseks tuleb taaskäivitada teenus networking:

service networking restart

Üksikute võrguliideste käivitamiseks /etc/networking/interfaces faili alusel:

ifup eth0

Ning peatamiseks:

ifdown eth0
Internet Protocol IP iptables