ebtables31. Oct '13

Võiks arvata et iptables abil saab filtreerida ka MAC-aadresse. Järgnev näide keelab internetti ligipääsu teatud sisevõrgu masinal, tuvastades sellelt masinalt tulevad paketid lähte MAC-aadressi järgi:

# Lauri telefon internetti ei saa!
iptables -I FORWARD \
  -i eth1 -m mac --mac-source 88:30:8a:43:bf:53 \
  -j REJECT

Selleks ülesandeks on aga rohkem spetisaliseerunud ebtables ehk Linux-i silla tulemüür.

Eelneva näite võime ümber kirjutada järgnevalt:

ebtables -t nat -I PREROUTING \
  -s 88:30:8a:43:bf:53 \
  -j DROP

Mille poolest see käsk erineb eelmisest? Esiteks võib eeldada mõningast jõudluse võitu, kuna ebtables reegleid hinnatakse enne kui iptables omi. Teiseks on süntaks MAC-aadressi keskne, vastandudes iptables-i IP-aadressi kesksele süntaksile.

Veel mõningaid kasutusalasid ebtables-ile:

 • IP-aadressi võltsimisevastased võtted

 • MAC-aadresside NAT

 • Pakettide markeerimine

private iptables ebtables