Võrguliideste seadistamine iproute2 abil31. Oct '13

Olles mananud ette käsurea, saab modernses Linux tuumaga masinas manipuleerida võrguseadistusi iproute2 tarkvara abil. Teemade skoop, mida iproute katab on võrdlemisi suur:

 • Saadaolevad võrguliidesed ning nende olek

 • Võrguliidestega seotud loogilised aadressid (IPv4, IPv6)

 • Naabrid ning nende MAC-aadressid

 • Marsruutimistabel

 • Virtuaalvõrgud (VLAN)

 • Tunnelid

 • Multicast

 • Statistika

Alustame kõige lihtsamast küsimusest, missugused võrguliidesed on minu masinal? Vasteks saame nimekirja liidestest ning nende riistvara aadressidest (hardware address; MAC-address ehk media access control address):

localhost ~ # ip link list
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether c8:60:00:87:9b:94 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
  link/ether 74:2f:68:87:18:da brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Käsk ip erineb vanakooli ifconfig käsust mitmeti, eraldades IP-aadressi konseptsiooni võrguliidesest. Seda sel põhjusel, et võrguliidesel võib olla defineeritud mitmeid aadressitüüpe, nagu IPv4 või IPv6 või ka mitu sama tüüpi aadressi, sel juhul nimetatakse neid alias-teks.

localhost ~ # ip address list
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether c8:60:00:87:9b:94 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.3.2/24 brd 192.168.3.255 scope global eth0
  inet6 fe80::ca60:ff:fe87:9b94/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN qlen 1000
  link/ether 74:2f:68:87:18:da brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Käsu ip abil saab ligipääsu ka tuuma (kernel) marsruutimistabelile (routing table).

localhost ~ # ip route list
default via 192.168.3.1 dev eth0 metric 100
169.254.0.0/16 dev eth0 scope link metric 1000
192.168.3.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.3.2

Marsruutimistabeli järgi teab tuum, mis alamvõrgu pakette missugusel võrguliidesel kuulama peab ning missuguselt võrguliideselt välja saata millise alamvõrgu pakette. Kui sobivat alamvõrku ei leita marsruutimistabelist, siis need paketid edastatakse lüüsile (gateway). Marsruutimistabelis on lüüs märgitud alamvõrguga 0.0.0.0 või default.

iproute2 ifconfig