IT Kolledži inventar31. Oct '13

Eesti IT Kolledži robootikaklubi sardsüsteemide arendamise töökohtade vahendite hulka kuuluvad:

Kommentaarid:

  1. Planeeritud dokumentatsiooni valmimisaeg Arduino suvekooli ajaks ehk juuni 2014

Estonian IT College Arduino