Nokia 5110 LCD Shield v2.007. Jun '14

Sissejuhatus

Nokia 5110 ning Nokia 3310 mõlema ekraanid baseeruvad Philips PCD8544 integraalskeemil, mis on disainitud juhtima monokroomset 84x48 pikslilist LCD paneeli. PCD8544 integraalskeemiga tutvumine selgitab LCD-ekraanide ning nende kontrollerite tööpõhimõtteid ning annab praktilised teadmised nimetatud kontrolleri juhtimisest.

LCD kontroller

LCD paneeli juhtimine ei ole lihtne, kuna on palju piksleid mida individuaalselt elektrisignaaliga juhtima peab. 84x48 piksli puhul räägime 84 tulbast ning 48 reast pikslitest, mis teeb kogu arvuks 4032 pikslit. Nii suurt hulka väljaviike näiteks Arduino puhul pole võimalik ühendada ning peab meeles pidama ka seda, et mikroskeemide tootmisel viib väljaviikude arvu suurendamine märgatavalt hinda üles. Selleks, et väljaviikude hulka vähendada kasutatakse LCD-paneelide puhul nn. skanneerimise meetodit, mis tähendab et korraga uuendatakse vaid ühte rida piksleid, kuid uuendamine toimub mitmeid kordi sekundis ning inimese silm seda ei taju. Ühe rea korraga uuendamine tähendab seda, et eelneva 84x48=4032 asemel on vaja kõigest 84+48=132 väljaviiku.

Ka 132 väljaviigu ühendamine mikrokontrolleriga oleks kulukas, seetõttu kasutatakse LCD kontrolleri mikroskeeme, mis hõlbustavad LCD pikslimaatriksi juhtimist. Philips PCD8544 on üks säärastest LCD kontrolleritest.

Nu Electronics Nokia 5110 shield

IT Kolledži robootikaklubis on kättesaadavad Nu Electronics toodetud Nokia 5110 LCD Shield v2.0 plaadid, mis on nii Arduino Uno kui Arduino Mega-ga ühilduvad:

img/nokia-5110-lcd-shield.jpg

Nu Electronics Nokia 5110 LCD Shield v2.0

Plaadil olev LCD-ekraan on sama eelnimetatud Philips PCD8544 kontrolleriga ning ekraani jalad on ühendatud Arduinoga järgnevalt:

PCD8544 SCK (clock)    ↔ Arduino pin 13
PCD8544 MOSI        ↔ Arduino pin 11
PCD8544 SCE (chip enable) ↔ Arduino pin 10
PCD8544 RST (reset)    ↔ Arduino pin 9
PCD8544 DC (data-command) ↔ Arduino pin 8
Taustvalgustus       ↔ Arduino pin 7
Nupud           ↔ Arduino pin A0

Koodinäide

Koodinäide kasutades Adafruit GFX ning Adafruit PCD8544 teeke:

#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>

#define PCD8544_SCLK 13
#define PCD8544_DIN 11
#define PCD8544_DC  8
#define PCD8544_CS  10
#define PCD8544_RST 9
#define PCD8544_BL  7

#define KEY_LEFT 1
#define KEY_CENTER 2
#define KEY_DOWN 3
#define KEY_UP 4
#define KEY_RIGHT 5

Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(PCD8544_SCLK, PCD8544_DIN, PCD8544_DC, PCD8544_CS, PCD8544_RST);

void setup() {
  // Sea taustvalgustuse pesa väljundi režiimi
  pinMode(PCD8544_BL, OUTPUT);

  // Initsialiseeri PCD8544 kontrolleri "tüürel"
  display.begin();

  // Sea pikslite kontrast
  display.setContrast(55);

  // Kuva adafruit splashscreen
  display.display();

  // Lülita taustvalgustus sisse sujuvalt
  for (int j = 0; j < 255; j++) {
    analogWrite(PCD8544_BL, j);
    delay(10);
  }

  // Tühjenda puhver
  display.clearDisplay();

  // Muuda tekstisuurust
  display.setTextSize(1);

  // Liiguta tekstikursor vasakule-ülemisse nurka
  display.setCursor(0,0);
  display.println("Tere");

  // Liiguta tekstikursor 20 pikslit allapoole
  display.setCursor(0,20);
  display.println("maailm!");

  // Liiguta puhvri sisu ekraanile
  display.display();

  delay(2000);
}

int readKey(int key) {
  int value = analogRead(key);
  if (value < 30) {
    return KEY_LEFT;
  } else if (value < 150) {
    return KEY_CENTER;
  } else if (value < 360) {
    return KEY_DOWN;
  } else if (value < 535) {
    return KEY_UP;
  } else if (value < 760) {
    return KEY_RIGHT;
  } else {
    return 0;
  }
}

void loop() {
  display.clearDisplay();
  display.setCursor(0,0);
  display.println("Nupp:");
  display.setCursor(0,20);
  switch(readKey(A0)) {
    case KEY_LEFT:
      display.println("Vasakule");
      break;
    case KEY_CENTER:
      display.println("Keskele");
      break;
    case KEY_DOWN:
      display.println("Alla");
      break;
    case KEY_UP:
      display.println("Yles");
      break;
    case KEY_RIGHT:
      display.println("Paremale");
      break;
  }
  display.display();
  delay(5);
}

Adafruit GFX teek realiseerib primitiivide (pixel, line, circle jne) joonistamise algoritmid. Adafruit PCD8544 realiseerib riistvaraga liidestamise Nokia 5110 ekraanile. Mõlemad teegid tuleb lahti pakkida ~/sketchbook/libraries kataloogi, täpsemad paigaldusjuhised leiab mõlema teegi Git lähtekoodivaramust.

Estonian IT College Tiigriülikool PCD8544 Arduino