XBee S208. Jun '14

Sissejuhatus

IEEE 802.15.4 standard defineerib füüsilise kihi omadused madala ribalaiusega juhtmeta isiklikualavõrgu jaoks (LR-WPAN ehk low-rate wireless personal area network). Nimetatud standard on aluseks mitmete teiste kõrgema taseme võrguprotokollide jaoks nagu ZigBee, ISA100.11a, WirelessHART, MiWi jne.

XBee S2

XBee S2 moodul on Digi International toodetud moodul, mis on üks paljudest moodulitest mis realiseerib ZigBee silmusvõrguprotokolli (mesh network):

img/xbee-module.jpg

Digi XBee S2 moodul

Fotol on ka näha antenn, kuid leidub ka XBee mooduleid, mille antenn välja ei ulatu. Kõige lihtsamal moel öeldes teeb XBee moodul UART ühenduse juhtmeta ühenduseks. Täiendavalt on XBee moodulil ports programmeeritavaid jalgu, mida saab kaug-AT käskudega (remote AT commands) juhtida. XBee moodulil on 20 jalga:

            +--------------------+
            /           \
           /            \
Power supply (3.3V) --| 1          20 |-- AD0 / DIO0
   UART data out --| 2          19 |-- AD1 / DIO1
    UART data in --| 3          18 |-- AD2 / DIO2
        DIO8 --| 4          17 |-- AD3 / DIO3
       Reset --| 5          16 |-- RTS (Request-to-Send) / DIO6
    PWM0 / DIO10 --| 6          15 |-- Association LED / DIO5
    PWM1 / DIO11 --| 7          14 |-- NC
         NC --| 8          13 |-- Power/sleep LED
    Sleep / DI8 --| 9          12 |-- CTS (Clear-to-Send) / DIO7
        GND --| 10         11 |-- DIO4
           +------------------------+

Arduinoga ühendamiseks kasutame Wireless SD shieldi.

img/xbee-module-mounted.jpg

XBee S2 moodul ühendatud Wireless SD shield abil

Käesoleval shieldil on SERIAL SELECT lüliti, mis MICRO režiimis lülitab XBee mooduli Atmega mikrokontrolleri UART otstele ning USB režiimis lülitab XBee mooduli Arduino USB-jadaliides silla külge.

ZigBee võrgu ülesehitus

ZigBee võrgus eristatakse kolme erinevat rolli:

 • Koordinaator (coordinator) - Organiseerib võrku ning autendib võrguga liitujaid, tavaliselt võrgutoitega

 • Marsruuter (router) edastab pakette erinevate moodulite vahel

 • Lõpppunkt (end device) on madala voolutarbega

Silmusvõrgu omapäraks on see, et võrgusõlmed seadistavad end jooksvalt ümber vastavalt vajadusele.

DigiMesh võrk

Käesolevale XBee S2 moodulile saab paigaldada ka DigiMesh toega püsivara. DigiMesh on ZigBee protokollile väga sarnane silmusvõrgu protokoll. DigiMesh võrgus ei ole ZigBee-le omast koordianator, marsruuter ja lõpppunkt eristust, vaid kõik võrgu sõlmed on täpselt samasuguse tarkvaraga, tehes DigiMesh võrgust P2P (peer-to-peer) võrgu.

Püsivara ning seadistused

XBee moodulid tulevad tehasest marsruuteri püsivaraga (püsivara versioon 22A0). ZigBee protokoll aga näeb ette, et võrgu moodustamiseks on vajalik üks koordinaator. Selleks tuleb vähemalt ühele XBee moodulile paigaldada koordinaatori püsivara (näiteks püsivara versioon 20A7). Püsivara ning seadistuste laadimiseks XBee moodulitesse kasutatakse X-CTU tarkvara, mis paraku toimib ainult Windows keskkonnas. Algelise käsurea vahendi XBee moodulite seadistamiseks ning püsivara uuendamiseks leiab käesolevate õppematerjali lähtekoodipuust. Lisaks on pyctu nimelisel projektil on sarnane eesmärk.

XBee S2 alglaadur

Analoogselt GSM modemitele kasutatakse XBee moodulite seadistamiseks AT-käske. Selleks et siseneda AT käskude režiimi tuleb XBee mooduli UART sissendisse teha sekundiline paus, seejärel kirjutada "+++" ning oodata veel sekund. Kirjutades seejärel "AT" ning tagasijooksu (carriage return ehk \r), peaks XBee moodul vastama kinnitusega "OK". AT-režiimil on ka aegumine (timeout) peale mida XBee moodul läheb tagasi oma tavapärasesse režiimi.

Püsivara saab uuendada vaid alglaaduri režiimis. XBee moodulid kasutavad modifitseeritud Ember alglaadurit. Tähele tuleks panna seda, et alglaaduri režiimis on baud rate alati 115 200. Ember alglaaduri käsuviip on üsna iseenesestmõistetav:

EM250 Bootloader v20 b09

1. upload ebl
2. run
3. ebl info
BL >

Alglaaduri režiimi saamiseks on mitu varianti:

 • Andes käsu AT%P olles AT käsu režiimis

 • Täpselt ajastatud DTR ning RTS signaalidega manipuleerides üle UART ühenduse

 • Füüsiliselt ühendada jalad 3 (DIN) ja 9 (DTR) maaga ning jalg 16 (RTS) ühendada toitega 3.3V. Andes toidet sääraselt ühendatud XBee moodulile, jääb XBee alglaadur pidama alglaaduri menüü juurde ning ei jätka XBee püsivara laadimisega isegi kui püsivara on kasutuskõlbatu ning AT režiimi siseneda võimalik pole

xbcfg

Nimetatud xbcfg käsureatööriist on võrdlemisi lühike Python-keelne koodijupp mis teeb Ubuntu ning Mac-i kasutajatel elu lihtsamaks ning annab ka võimaluse XBee moodulite hingeeluga tutvumiseks.

Läbi USB-jadaliides silla ühendatud XBee mooduli puhul saame mooduli olekut lugeda status käsuga:

localhost ~ # python xbcfg.py status
Module status
=============
Association indication: Successfully formed or joined a network
Channel: 0x10 (2.430 GHz)
Supply voltage: 3344 mV (2100-3600mV ok)

Module configuration
====================
Network idenfitier: 0x3332
Node idenfier: XB-0013A2004079C29E
Packetization timeout: 3 sec
Node discover timeout: 4.00 sec
Baud rate: 9600
Encryption enabled: False
Power level: 2.00 dBm
Destination address: 0x0013a200408b1a4a

Module information
==================
Serial number: 0x0013a2004079c29e
Maximum payload: 84 bytes
Hardware version: 0x194a
 Module type: XBee
 Revision: 74
Firmware version: 0x20a7
 Variant: ZigBee compatible
 Operation: Coordinator, transparent operation
 Version: 10
 Revision: 7

XBee mooduli võrguseadistusi saab muuta reset käsuga

localhost ~ # python xbcfg.py reset --destination-address 0x000000000000ffff
Restoring defaults ...
Restarting firmware ...

Nimekirja võimalikest parameetritest mida muuta saab:

localhost ~ # python xbcfg.py reset -h
usage: xbcfg.py reset [-h] [--verbosity LEVEL] [--device DEVICE] [--baud BAUD]
           [--destination-address ADDRESS] [--channel CHANNEL]
           [--node-identifier ID] [--network-identifier 0x3332]
           [--enable-encryption] [--encryption-key 0xDEADC0DE]
           [--node-discover-timeout SECONDS]

XBee configuration and flashing utility

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 --verbosity LEVEL, -v LEVEL
            Set verbosity (info, debug)
 --device DEVICE, -d DEVICE
            Serial port
 --baud BAUD, -b BAUD Initial baudrate for serial connection
 --destination-address ADDRESS, -da ADDRESS
            Destination address (64-bit integer), defaults to
            broadcast
 --channel CHANNEL, -ch CHANNEL
            Channel (11-26)
 --node-identifier ID, -ni ID
            Node identifier (20-character ASCII string)
 --network-identifier 0x3332, -id 0x3332
            Network identifier (16-bit integer)
 --enable-encryption, -ee
            Enable encryption
 --encryption-key 0xDEADC0DE, -psk 0xDEADC0DE
            Encryption key (32-bit integer)
 --node-discover-timeout SECONDS, -nd SECONDS

Selleks, et paigaldada uut püsivara kasutame flash käsku:

localhost ~ # python xbcfg.py flash --operation end-device
You're about to flash: ~/.xbee/ebl_files/XB24-ZB_28A7.ebl
Press Enter to continue or Ctrl-C to bail out like a wimp!
Successful flash, restarting firmware

Jadaliidese asendamine XBee moodulitega

Kahte XBee S2 moodulit saab kasutada jadaliidese asendamiseks. Selleks tuleb ühele XBee moodulile paigaldada koorinaatori püsivara ning teisele marsruuteri või lõpppunkti püsivara. Mõlemad moodulid tuleb seadistada sama võrgu identifikaatori, krüpteeringuga ja kanaliga. Mooduli sihtaadressiks (destination address) tuleb panna teise mooduli seerianumber (serial number), Niiviisi on garanteeritud pakettide kohalejõudmine. Vaikimisi sihtaadress on üldleviaadress (broadcast address) ning üldleviaadressi puhul ei proovita pakette uuesti saata, mistõttu mõned baidid võivad kaotsi minna. Üldleviaadressi puhul võivad viivitused olla ka 5-10 sekundit.

Viited:

Estonian IT College Arduino Tiigriülikool XBee LR-WPAN ZigBee