Rollid PostgreSQL andmebaasis

Kuna SQL standard ei käsitle andmebaasi serveri kasutajate haldust, siis pole ka standardiseeritud viisi kasutajate manipuleerimiseks andmebaasis.

Erinevatel andmebaasidel on erinev lähenemine sellele probleemile:

  • Sqlite andmebaasile ligipääs on defineeritud andmebaasi failile ligipääsu õigusega

  • MySQL eristab kasutajaid (ing. k. user) ning gruppe (ing. k. group)

  • PostgreSQL on ühendanud kasutajad ning grupid ja nimetab neid rollideks (ing. k. role)

Uute rollide loomine käib järgnevalt:

CREATE ROLE musicbrainz LOGIN WITH PASSWORD 'salakala';

Postgres on mitu varianti parooli vahetamiseks, eelistatud on psql metakäsk:

\password postgres

Kuid võib kasutada ka SQL-laadset lauset:

ALTER ROLE postgres WITH PASSWORD 'salakala';

ALTER ROLE käsu kohta leiab täpsemat informatsiooni PostgreSQL manuaalis.

http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/sql-alterrole.html

Postgres SQL