Päästikud

Päästikud (ing. k trigger) võimaldavad automaatselt käivitada eeldefineeritud funktsioone 1:

CREATE TRIGGER päästiku_nimi { BEFORE | AFTER } { INSERT | UPDATE | DELETE }
    ON tabeli_nimi
    EXECUTE PROCEDURE funktsiooni_nimi ( argumendid );

Tüüpiline kasutusjuht on ajaloo säilitamine, kus ühes tabelis hoitakse hetkeinfot ning päästiku abil täidetakse teist tabelit kuhu kogutakse esimese tabeli varasemaid väärtusi.

1

http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/plpgsql-trigger.html

Postgres SQL