Postgres ligipääsuõigused

Tüüpiline Pgadmin kasutusjuht näeb ette SSH tunneli loomist serverisse ning selle kaudu PostgreSQL serverisse ühendumist, selle jaoks tuleb aga lubada TCP ühendused ning taaskäivitada PostgreSQL protsess:

sudo sed -i -e "s/#listen_addresses = 'localhost'/listen_addresses = 'localhost'/g" /etc/postgresql/9.1/main/postgresql.conf
sudo service postgresql restart

Juhul kui teil on turvaline ligipääs teatud IP aadressi kaudu või kui olete näiteks seadistanud OpenVPNi kuulama teatud IP aadressil, võite täiendavalt lisada ka selle aadressi:

sudo sed -i -e "s/listen_addresses = 'localhost'/listen_addresses = 'localhost,192.168.44.1'/g" /etc/postgresql/9.1/main/postgresql.conf
sudo service postgresql restart

Postgre listen_addresses on üks mitmest Postgre turvakihist. Seadistades ära mis IP aadressidel kuulatakse, piiratakse ära näiteks ligipääs avalikust internetist kus oleks võimalik sattuda mitmesuguste rünnete ohvriks <http://www.computerworld.com/s/article/9227965/MySQL_vulnerability_allows_attackers_to_bypass_password_verification>.

Teine ja palju paindlikum turvakiht on Postgre masina-põhine autentimine (host-based authentication). Lihtsa grep käskude ahelaga saab nimekirja hetkel kasutuses olevatest seadistustest:

cat /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf | grep -v "#" | grep -v "^$"

Vaikimisi seadistused peaksid olema järgnevad:

local  all       postgres                peer
local  all       all                   peer
host  all       all       127.0.0.1/32      md5
host  all       all       ::1/128         md5

Variantide arv on piiratud:

local   andmebaas kasutaja autentimismeetod [autentimisvalikud]
host    andmebaas kasutaja masina-võrgunimi autentimismeetod [autentimisvalikud]
hostssl  andmebaas kasutaja masina-võrgunimi autentimismeetod [autentimisvalikud]
hostnossl andmebaas kasutaja masina-võrgunimi autentimismeetod [autentimisvalikud]
host    andmebaas kasutaja IP-aadress alamvõrgu-mask autentimismeetod [autentimisvalikud]
hostssl  andmebaas kasutaja IP-aadress alamvõrgu-mask autentimismeetod [autentimisvalikud]
hostnossl andmebaas kasutaja IP-aadress alamvõrgu-mask autentimismeetod [autentimisvalikud]

Esimene tulp, ühenduse tüüp:

 • local - Võimalda ligipääs kohaliku UNIX-sokkli kaudu,

 • host - Võimalda ligipääs kasutades TCP ühendust, vahet pole kas SSL krüptimisega või ilma

 • hostssl - Sama mis host, nõua ühenduse krüptimine kasutades SSL-i

 • hostnossl - Sama mis host, keela SSL-krüptimine

Teine tulp, sihtandmebaas:

 • all - Võimalda ligipääs kõikidele andmebaasidele selles PostgreSQL serveris

 • sameuser - Võimalda ligipääs kasutaja-nimelisele andmebaasile

 • samerole - Kasutajal on roll, millel on sama nimi mis andmebaasilgi

Kolmas tulp, kasutaja:

 • andmebaasi-kasutaja-nimi[,teine-kasutaja[,...]] - Võimalda ligipääs nimetatud andmebaasi kasutajatele

 • all - Võimalda ligipääs suvalisele kasutajale

Autentimismeetod:

 • trust - Usalda sissetulevat ühendust, ära kontrolli parooli

 • peer - Tuvasta ühendust loova operatsioonisüsteemi kasutajanimi ning kasuta seda sisse logimiseks. See autentimise meetod on võimalik vaid local tüüpi ühenduste puhul.

 • md5 - Sama mis password kuid Postgre serveri ning kliendi vahel liigutatakse parooliräsi, mitte parooli ennast nagu password autentimismeetodi puhul

Lisame turvatud võrgust ligipääsu administreerivale postgres kasutajale:

echo "host all postgres 192.168.44.0/24 md5" | \
  sudo tee -a /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf

Lase Postgre-l uued seadistused sisse lugeda:

service postgresql reload

PostgreSQL adminpack ehk server instrumentation pack:

sudo apt-get install postgresql-contrib
cho "CREATE EXTENSION adminpack;" | sudo -u postgres psql

Viited:

Postgres SQL