Postgres käsurearakendus psql

PostgreSQL andmebaasi käsurea klientrakenduseks on psql

psql [-h masina_nimi] [-p pordi_number] [andmebaasi_nimi [andmebaasi_kasutaja_nimi]]

Avaneb PostgreSQL käsurida, mis oskab ümber käia nii standardsete SQL lausetega (SELECT, INSERT jms) kui ka PostgreSQL enda laiendustega, mis üldjuhul algavad kaldkriipsuga.

Esmakordne vajadus psql rakendust kasutada ilmneb parooli vahetamisel, selleks et PostgreSQL serveris oleva postgres kasutaja parool ära muuta, käivitame psql käsu süsteemikasutaja postgres alt kasutades sudo käsku:

sudo -u postgres psql postgres

Esimese asjana muudetakse tavaliselt ära PostgreSQL serveris oleva kasutaja postgres parool ära:

postgres=# \password postgres

PostgreSQL käsurealt saab väljuda klahvikombinatsiooniga Ctrl+D või tippides:

\q
Postgres SQL