resolvconf31. Oct '13

Ubuntus ning paljudes moodsates Linux-põhistes operatsioonisüsteemides on kasutusel