Võrguteenused31. Oct '13

Selleks et tulemüüri seadistamine õige libedalt läheks, tuleb kõigepealt selgeks teha mis kihtidel üks või teine võrguteenus opereerib. Kõige värvikamalt kirjeldab seda avatud süsteemide sidumise arhitektuur ehk OSI mudel:

Füüsiline kiht KanalikihtSeansikihtTranspordikihtVõrgukihtEsitluskihtEthernetPPPLülitamine, vigade tuvastus, vookontrollIPARPICMPVõrguaddresseering, marsruutimineTCPUDPOtspunktide ühendusRakenduskihtBPSKQPSK16-QAM64-QAMAndmekandja, bittide esitlusmeetodAutentimine, autoriseerimine, seansihaldusHTTPJPEGMPEGKrüpteerimine, tihendamine, kodeerimineInimene-masin liidesSecure Shell

OSI mudelis eristatakse erinevaid addresseerimismeetodeid:

 • Füüsiline kiht defineerib masinate vahelised füüsilised ühendused (valguskaabel, võrgukaabel, WiFi)

 • Kanalikiht defineerib arvuti füüsilise aadressi MAC-aadressi abil (01:23:45:67:89:10)

 • Võrgukiht defineerib arvuti loogilise aadressi IP-aadress abil (12.34.56.78)

 • Transpordikiht defineerib teenuse aadressi arvutis pordinumbri abil (12.34.56.78:1234)

Transpordikihis eristatakse peamiselt kahte kapseldusprotokolli:

 • TCP (Transport Control Protocol) ehk edastusohje protokoll garanteerib IP-pakettide kokkupaneku õiges järjekorras sooritades seejuures elementaarse veatuvastuse kasutades CRC algoritmi. TCP-d kasutatakse tavaliselt kahesuunalise voo (stream) kapselamiseks: SSH, HTTP, HTTPS

 • UDP (User Datagram Protocol) ehk kasutajadatagrammi protokoll on olekuta IP-pakettide kapseldusprotokoll. UDP-d kasutatakse veatolerantsetes rakendustes, nt heli/video üle kandmiseks: DNS, DHCP, Skype

Port on number vahemikus 0-65535. Privilegeeritud teenusteks (privileged ports) nimetatakse teenuseid mida käitatakse 1024 või madalamal pordil. Privilegeeritud teenuseid saab tavaliselt käivitada vaid selle arvuti juurkasutaja (root). Väljuvate TCP/UDP ühenduste lähtepordiks on tavaliselt port 49152 või kõrgem ning see on suvaliselt valitud operatsioonisüsteemi poolt. Portidel 1025 kuni 49151 võib luua kuulava sokli (listening socket) tavakasutaja.

Linux tulemüür opereerib peamiselt kanalikihil, võrgukihil, transpordikihil, mis tähendab, et iptables reegli saab panna vastavusse ühe või mitmega järgmisest:

 • Mis võrguliideselt pakett tuleb?

 • Mis MAC-aadressilt pakett tuleb?

 • Mis IP-aadressilt pakett tuleb?

 • Mis IP-aadressile pakett läheb?

 • Mis pordile pakett läheb?

 • Kas tegu on UDP või TCP paketiga?

Täiendavate moodulitega saab manipuleerida ka muid omadusi:

 • Mis olekus TCP ühendus on?

 • Mis kellaajal pakett liigub?

 • Mis riigist pakett tuleb?

 • Mis kasutajalt pakett välja läheb?

 • Mis kõrgema taseme protokolli (HTTP, BitTorrent, vms) kooseisu pakett kuulub?

Samas on mitmeid kasutusjuhte, mille lahendamiseks netfilter/iptables EI sobi:

 • Mis masinanimelt (hostname) pakett tuleb?

 • Mis domeeninimele on HTTP päring suunatud?

Paljud võrgurakendused kasutavad TCP vahekihti (TCP wrapper), millega saab blokeerida ning lubada ligipääsu rakendusele IP-aadressi või masinanime (hostname) järgi. Ubuntus on vastavad failid /etc/hosts.allow ning /etc/hosts.deny. Kõrgema taseme protokollide turvamisel tuleb sukelduda seda protokolli serveeriva rakenduse spetsiifikasse:

 • Apache puhul timmida virtuaalserverite (virtual host) ning teede (path) järgi filtreerimist; ligipääsupiirangud (htaccess)

 • OpenSSH puhul piirata sisselogimisõigustega kasutajate nimekirja; vahetada parooliga sisselogimine võtmega sisselogimise vastu; kasutada vingemaid sihvreid; kasutada denyhosts rakendust korjamaks kokku ebaõnnestunud sisselogimised ning blokeerida IP-aadressid kust need pärinevad

Rusikareegel on see, et rakendus mis ei pea olema suvaliselt IP-aadressilt nähtav, tuleks sealt ka ära peita.

Järgnevalt on välja toodud mõned kõige olulisemad võrguteenused:

 • Telnet - TCP 23

 • SSH - TCP port 22

 • SMTP - TCP port 25

 • HTTP - TCP pordil 80

 • NTP - UDP port 123

 • HTTPS - TCP port 443

 • Samba - TCP port 445, TCP/UDP pordid 138 ja 139

 • DNS - UDP port 53

 • TFTP - UDP port 69

 • NFS - Kasutab mitmeid porte läbi Portmap teenuse

 • IMAP - TCP port 143

 • IMAP over SSL - TCP port 993