IP-aadressi küsimine ISC DHCP kliendi abil31. Oct '13

Arvutitele IP aadresside jagamine käib DHCP ehk dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokolli (dynamic host configuration protocol) abil.

Arvuti, mis soovib võrgust konfiguratsiooni hankida, saadab välja paketi UDP üldleviaadressile (broadcast address) pordil 67. DHCP server vastab paketiga, kus on kirjas vähemalt:

 • Masinale eraldatud IP-aadress

 • Alamvõrgu mask,

 • Lüüsi aadress

 • Nimeserverite aadressid

Täiendavalt võib server anda:

 • Kellaserverite aadressid

 • Masinanime (hostname)

 • Domeeninime (domain name)

Masinad mis teevad võrgust alglaadimist saavad ka:

 • Tuuma (kernel) aadressi

 • Juurfailisüsteemi (root filesystem) aadressi

 • Saaleala (swap) aadressi

Ubuntu ning Debian on kaasa pakendanud Internet Systems Consortium-i DHCP klientrakenduse, mille saab käivitada dhclient käsuga:

root@localhost:~# dhclient -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.2
Copyright 2004-2011 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/eth0/08:00:27:a6:bf:58
Sending on  LPF/eth0/08:00:27:a6:bf:58
Sending on  Socket/fallback
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.3.1
bound to 192.168.3.248 -- renewal in 18529 seconds.

Käesolevas näites andis DHCP server aadressil 192.168.3.1 meie masinale aadressiks 192.168.3.248 orienteeruvalt viieks päevaks.

Analoogselt staatilise seadistusega, ei ole need jäävad. Selleks, et seaded ka Debian/Ubuntu taaskäivituse üle elaks tuleb lisada nad /etc/network/interfaces faili:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

OpenWrt-s ning teistes sardsüsteemides on kasutusel BusyBox koosseisu kuuluv µDHCPc (micro DHCP client). Sellele vastav käsk udhcpc erineb märgatavalt ISC DHCP kliendist.