Teenuste edasisuunamine31. Oct '13

Kui marsruutimine toimib, tekib tihtipeale vajadus sisevõrgus olev teenus, näiteks veebiserver, maailmale nähtavaks teha. Selleks tuleb lisada reegel edastamise ahelasse. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et siinkohal lisame reegli algusesse võtmega -I (insert), erinevalt eelnevatest käskudest kus kasutasime võtit -A (append). Seda seetõttu, et viimane reegel mille lisasime, käseb tulemüüril tagasi lükata kõik paketid ning peale seda lisatud reeglid ei oma enam tähtsust.

sudo iptables \
     -I FORWARD \
     -i eth0 \
     -p tcp -d 192.168.3.100 --dport 22 \
     -j ACCEPT

Lisatud reegel kontrollib tuuma sissetuleva paketi võrguliidest, et see oleks WAN, mitte LAN-liides; sihtaadressi 192.168.3.100; kapseldusprotokolli, et see oleks TCP ning sihtporti, et see oleks 22. Kui pakett vastab nendele tingimustele, võetakse ta vastu edastamise (forward) ahelasse.

Kui kõik on hästi siis keegi väljapool ei ole teadlik meie kohtvõrgu struktuurist ning isegi kui oleks, ei hakkaks ta igasse masinasse käsitsi marsruutimisreegleid lisama. Teenusele pöördutaks ikkagi marsruuteri avaliku aadressi kaudu ning seetõttu peame lisama täiendava reegli sihtaadressi ning -pordi ümberkirjutamiseks:

sudo iptables \
     -I PREROUTING -t nat \
     -p tcp -i eth0 --dport 54622 \
     -j DNAT --to 192.168.3.100:22

Nii olemegi välisvõrku paistvalt IP-lt pordi 54622 suunanud sisevõrgus asuva masina 192.168.3.100 pordile 22.

Harjutused:

 • Paigalda mõnes sisevõrgus olevas masinas veebiserver (nt Apache) ning suuna port 80 marsruuteris edasi selle masina pordile 80

port forwarding iptables