iptables31. Oct '13

Visuaalselt ning lihtsustatult on netfilter ehk Linux-i tulemüür üles ehitatud ahelatest 1:

Prerouting ahelPostrouting ahelForward ahelOutput ahelInput ahelVõrkVõrgurakendus

Ahelad netfilter/iptables koosluses

Võrgust arvuti suvalisele võrguliidesele saabunud pakett läbib marsruutimiseelse (prerouting) ahela, kus on võimalik teha DNAT-i (Destination Network Address Translation), modifitseerimaks näiteks sihtaadressi või sihtporti. Järgnevalt kontrollib tuum (kernel), kas pakett kuulub edastamisele või on pakett addresseeritud mõnele kohalikule rakendusele.

Edastamisele kuuluvate pakettide puhul kontrollitakse kas pakett klapib mõne forward ahela reegliga, kui see tõesti nii on, siis saadetakse pakett edasi postrouting ahelasse. Postrouting ahelas saab teha SNAT-i (Source/Secure Network Address Translation), selleks et näiteks välja mineva paketi lähteaadressi modifitseerida. Kõige lihtsam näide SNAT-ist on maskeraad (Masquerade), kus väljuva IP-paketi lähte IP-aadressiks saab masina võrguliidese IP-aadress.

Sisse tulnud ning prerouting ahela läbinud paketid mis kuuluvad vastu võtmisele läbivad input ahela, kus saab näiteks piirata ligipääsu kohalikult käitatavatele serverirakendusele.

Igas ahelas on mitu kolmest järgnevast tabelist mis käitakse läbi ülevalt-alla ükshaaval:

 • mangle - Pakettide modifitseerimiseks

 • nat - Pakettide marsruutimiseks

 • filter - Pakettide filtreerimiseks

Kasutaja saab netfilter-i olekut manipuleerida iptables käsu abil. Ubuntu vaikimisi tulemüürireeglid on võrdlemisi liberaalsed:

localhost ~ # iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Kuidas interpreteerida selle käsu väljundit? Kuna pole täpsustatud mis tabeli kirjeid me soovime näha, siis vaikimisi näidatakse filter tabeleid. Need tabelid eksisteerivad vaid input, forward ning output ahelates.

Täpsustades tabeli saame ka erineva väljundi:

localnhost ~ # iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Tihtipeale on iptables reeglid hallatud mõne tulemüüri tööriista poolt, nt Firestarter.

1

Packet flow

iptables