Juhtmeta kuumpunkti loomine16. Apr '14

Sissejuhatus

Juhtmeta võrgus võib masin olla ühes kolmest režiimist:

  • Hallatud (managed mode)

  • Haldur (master mode, access point mode)

  • Automaatselt seadistatud (ad-hoc)

Tüüpiliselt on sülearvuti hallatud (managed mode) režiimis ning pääsupunkt (access point) võrgu haldaja rollis (master mode).

Vanasti võimaldas iwconfig muuda režiimi, kuid cfg80211/nl80211 ehk Linux-i 802.11 seadistamise liidesega see enam ei toimi. Esiteks on võrgu krüpteerimise seadistused on märgatavalt keerulisemaks läinud ning nende laadimiseks kasutatakse wpasupplicant-i ning võrgukaardi pääsupunkti režiimi viimiseks ning masinate autentimiseks võrgus kasutatakse hostapd deemonit.

Võrgukaartide kiibistikud

Juhtmeta võrgukaartide kiibistikke on laias laastus neljalt tootjalt:

  • Atheros - Avatud lähtekoodiga tüürelid ning püsivara, kuumpunkt võimalik

  • Intel - Avatud lähtekoodiga tüürelid, kinnise lähtekoodiga püsivara

  • Ralink/Mediatek - Avatud lähtekoodiga tüürelid, kinnise lähtekoodiga püsivara, kuumpunkt võimalik

  • Broadcom - Tüüreleid on mitmeid, kuna tootja ei tee koostööd kommuuniga

  • Realtek - Avatud lähtekoodiga tüürelid, püsivara tavaliselt kirjutatud juba tehases

Kuumpunkti tarkvara paigaldamine

Suvalisest masinast kus on Atheros või Ralink kiibistikuga juhtmeta võrgukaart saab luua juhtmeta pääsupunkti kasutades hostapd tarkvara:

apt-get install hostapd

Ubuntu puhul muudame failis /etc/default/hostapd ära rea mis viitab hostapd seadistuste failile:

sed -i -r 's/#?DAEMON_CONF=".*"/DAEMON_CONF="\/etc\/hostapd\/hostapd.conf"/g' /etc/default/hostapd

Lisame /etc/default/hostapd faili järgnevad seadistused:

# Kuulame võrguliidesel wlan0
interface=wlan0

# Kasutame nl80211 liidest tuumaga suhtlemisel
driver=nl80211

# Võrgunimi
ssid=lauri-hackerspace

# Kuulame kanalil 6 ehk 2.437 GHz
channel=6

# Kasutame WPA2 krüptot
wpa=2
wpa_passphrase=salakala

Viimane samm on taaskäivitada hostapd:

service hostapd restart

Kui wlan0 võrguliides on ainus, mis kuulub sisevõrku, siis piisab sellest, et DHCP server seadistada kuulama võrguliidesel wlan0.

Kui sisevõrku kuulub ühes arvutis mitu võrguliidest, nt juhtmega võrk, juhtmeta võrk või mõni virtualiseeritud võrguliides, on mõistlik nad kõigepealt sillata üheks võrguliideseks.

DHCP access point hostapd WPA hotspot kuumpunkt