Võrguliideste sildamine31. Oct '13

Võrguliideste sildamine (bridging network interfaces) tähendab sisuliselt nende liitmist virtuaalsesse kommutaatorisse (switch). Sild ise on samas ka virtuaalne võrguliides mis on justkui ühendatud samasse virtuaalsesse kommutaatorisse. Füüsilised võrguliidesed, mis on silda liidetud on ilma IP-aadressita.

SildMarsruutereth1eth0wlan0InternetVeebiservereth0br0Sülearvutira0

Võrguliideste sildamine

Käesolevas näites on marsruuteris kolm füüsilist võrguliidest:

 • eth0 - Avalikku internetti ligipääs

 • eth1 - Juhtmega kohtvõrk

 • wlan0 - Juhtmeta kohtvõrk

Eeldused:

 • hostapd on juba käivitatud wlan0 võrguliidesel

Kuna me soovime kohtvõrgus käitada ühte DHCP serverit ning liita juhtmeta ning juhtmega kohtvõrgu masinad ühte alamvõrku on kõige lihtsam viis seda teha sillates eth1 ning ath0 võrguliidesed.

Alustame silla loomisest:

# Loo sild br0
brctl addbr br0

Nagu näha ilmub peale seda ka sillale vastav virtuaalne võrguliides suvaliselt genereeritud MAC-aadressiga:

marsruuter ~ # ip link show dev br0
5: br0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN
  link/ether 0e:f6:34:c5:60:93 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Järgnevalt liidame füüsilised võrguliidesed silda:

# Lisa võrguliidesed eth1 ning wlan0 silla br0 koosseisu
brctl addif br0 eth1
brctl addif br0 wlan0

Olemasolevast sildade konfiguratsioonist saab ülevaate brctl show käsuga:

marsruuter ~ # brctl show
bridge name    bridge id        STP enabled    interfaces
br0        8000.6466b302bf91    no         eth1
                                wlan0

Hetkeseisuga pole IP-aadressi määratud br0 võrguliidesel ning on võimalik, et eth1 ning wlan0 võrguliidestel on juba IP-aadress määratud.

# Eemaldame kõik IP-aadressid võrguliidestelt
ip addr flush dev br0
ip addr flush dev eth1
ip addr flush dev wlan0

# Lisame silla võrguliidesele IP-aadressi 192.168.5.1 alamvõrgus 255.255.255.0
ip addr add 192.168.5.1/24 dev br0

Nagu ikka, ei ela need muudatused taaskäivitust üle. Debian/Ubuntu puhul tuleks sillaga seotud võrguliideste kohta vastavad sissekanded teha /etc/network/interfaces faili:

# Võrguliidesed eth1 ning wlan0 seadistatakse käsitsi, selleks et NetworkManager vms ei sekkuks
iface eth1 inet manual
iface wlan0 inet manual

# Silla seadistused
auto br0
iface br0 inet static
  address 192.168.5.1
  netmask 255.255.255.0
  bridge_ports eth1 wlan0

Nii olemegi seadistanud silla, mis ühendab marsruuteri läbi br0 liidese, juhtmega võrgu läbi eth1 liidese ning juhtmeta võrgu läbi wlan0 liidese. Siit võib edasi minna DHCP serveri seadistamise juurde, ainus erinevus on see, et DHCP server peab kuulama võrguliidesel br0. Maskeraadi tegemisel on erinevus analoogne, pakette vahendatakse võrguliideselt br0 võrguliidesele eth0.

bridge-utils interfaces