Kohtvõrgu jaoks DHCP ja DNS puhvri seadistamine dnsmasq abil31. Oct '13

Sissejuhatus

Kohtvõrgu elu teeb palju mugavamaks DHCP server jagades välja võrguseadistusi kohtvõrku lülitatud masinatele. Käesolev näide tugineb dnsmasq-le, mis on kaks-ühes DHCP server ning DNS vahemälu. See tähendab, et dnsmasq vastab nii DHCP päringutele kui ka puhverdab nimeserveri päringuid. Nimetatud tarkvara leiab näiteks OpenWrt marsruuteri tarkvarakogumikust ning ka paljudest teistest müügil olevatest WiFi ruuteritest.

Paigaldus

Debianis ning Ubuntus saab dnsmasq paigaldada järgneva käsuga:

sudo apt-get install dnsmasq

Tähele tuleks panna seda, et Ubuntu töölaua puhul on dnsmasq-base pakett juba paigaldatud, kuna NetworkManager vajab seda toimimiseks. Eraldiseisva dnsmasq paketi paigaldamine võib konflikti minna NetworkManager-iga. Selleks, et kohaliku võrgu nimed korrektselt lahenduks, dnsmasq kirjutab /etc/resolv.conf faili üle,

Seadistamine

Järgnevalt seadistame võrguliidesed failis /etc/network/interfaces:

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# WAN liides saab IP-aadressi DHCP-ga
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

# LAN on meie sisemine võrk
auto eth1
iface eth1 inet static
        address 192.168.55.1
        netmask 255.255.255.0

Laadime võrguseadistused uuesti:

sudo service networking restart

Lisame uued seadistused failis /etc/dnsmasq.d/lan:

# Kuula nimeserveri päringuid pordil 53
port=53

# Täpsusta domeeninimi, et masinad oleks masinanimi.lan kujul ka kättesaadavad
domain=lan

# Käita rakendust privilegeerimata kasutajana
# minimeerimaks turvariske
user=nobody
group=nogroup

# Seo DHCP server LAN võrguliidesega
interface=eth1

# Serveeri LAN liidesel IP vahemikku 192.168.55.50-150 kuni 12 tunniks
dhcp-range=192.168.55.50,192.168.55.150,12h

# Täpsusta LAN lüüsi aadress, vaikimisi sama mis DHCP serveri aadress
#dhcp-option=option:router,192.168.55.20

# Täpsusta LAN nimeserverid, vaikimisi sama mis DHCP serveri aadress
#dhcp-option=option:dns-server,8.8.8.8,8.8.4.4

# Määra WAN võrgu nimeserver
server=194.126.115.18

Laadi uuesti dnsmasq seadistused:

sudo service dnsmasq restart

Nüüdseks peaksid sisevõrku ühendatud arvutid olema saanud IP-aadressi vahemikus 192.168.55.50-150. DHCP abil IP saanud masinate nimekirja kirjutab dnsmasq ka välja:

cat /var/lib/misc/dnsmasq.leases
dnsmasq