Debian Lenny, LTSP ja ID-kaart13. Dec '10

This post is outdated

Serveri tarkvara paigaldus

Siin on siis väike juhend kuidas Debian Lenny'ga teha sama mida Estobuntu LTSP võimaldab. Pikalt see kord üksipulgi lahti ei seleta mis mida teeb nii et kui huvi on siis küsi e-posti vahendusel.

Kõigepealt paigalda serveris ID-kaardi tarkvara:

echo deb http://id.smartlink.ee/repo/release/debian/ lenny main >
  /etc/apt/sources.list.d/idkaart.list
wget http://id.smartlink.ee/repo/apt-esteid-test.gpg.asc -O - | apt-key add -
sudo aptitude update
sudo aptitude dist-upgrade
sudo aptitude install qdigidoc qesteidutil mozilla-esteid icedove-esteid

Luba repositooriumid:

deb http://v6sa.itcollege.ee/ debian lenny
deb http://backports.debian.org/debian-backports lenny-backports main

Seadista DHCP3 server:

echo "subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.0.220 192.168.0.230;
  option broadcast-address 192.168.0.255;
  option routers 192.168.0.10;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option root-path "/opt/ltsp/i386";
  filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
}" > /etc/dhcp3/dhcpd.conf
/etc/init.d/dhcp3-server restart

Paigalda tarkvara:

apt-get install libpcsclite1 opensc openssh-server dhcp3-server
apt-get install -t lenny-backports ltsp-server

Tee Xsessioni fail mis ütleb kus kohas PCSC-lite socket nüüd asub:

echo "export PCSCLITE_CSOCK_NAME=$HOME/.pcscd.comm" > /etc/X11/Xsession.d/80-pcsclite

Terminali tarkvara paigaldus

Paigalda terminali tarkvara serveri /opt/ltsp/i386 alla:

ltsp-build-client \
  --arch i386 \
  --backports-mirror "http://backports.debian.org/debian-backports" \
  --apt-key /etc/apt/trusted.gpg

Seadista NFS server:

echo "/opt/ltsp/i386 192.168.0.0/24(no_root_squash,ro)" >> /etc/exports
/etc/init.d/openbsd-inetd restart
/etc/init.d/nfs-kernel-server restart

Sisene terminali juurikasse:

chroot /opt/ltsp/i386

Lisa repositoorium:

echo "deb http://lauri.vosandi.eu/ debian lenny" >> /etc/apt/sources.list
apt-get update

Paigalda paketid:

apt-get install openssh-client pcscd libccid

Lisa OpenSSH seadistused, asenda 192.168.0.10 serveri IP-ga:

echo "Host 192.168.0.10
  RemoteForward [~/.pcscd.comm] :[/var/run/pcscd/pcscd.comm]" >> /etc/ssh/ssh_config

Välju terminali juurikast:

exit

Käsitsi kompileerimine

Paigalda vajalikud paketid:

apt-get install libwrap0-dev libssl-dev libpam0g-dev libedit-dev libselinux1-dev libkrb5-dev libgtk2.0-dev hardening-includes libusb-1.0-0-dev mercurial flex autotools-dev libccid opensc
apt-get install -t lenny-backports debhelper

Kompileeri modifitseeritud OpenSSH 5.5:

hg clone http://lauri.vosandi.eu/hg/ltsp-esteid/openssh/
cd openssh
dpkg-buildpackage
cd ..

Kompileeri PCSC-lite 1.6.5 + SVN muudatused:

hg clone http://lauri.vosandi.eu/hg/ltsp-esteid/pcsclite/
cd pcsclite
dpkg-buildpackage
cd ..
ID-card LTSP ID-kaart PKCS#11 Debian SmartCard