Operaatorid15. Jul '13

Sisejuhatus

Enamik matemaatilisi operaatoreid saab üks-ühele suvalisse programmeerimiskeelde üle kanda nagu näiteks + ja -. Mõne teisega on seis keerulisem kuna lihtlabane tekstifail ei võimalda üles märkida näiteks astmeid. Seetõttu on matemaatilised ning loogika operaatorid teisendatud igas programmeerimiskeeles mõnevõrra erinevalt.

Kokkuvõte

Kõige populaarsemate programmeerimiskeelte operaatorid võiks võtta kokku nõnda:

C

Java

JavaScript

PHP

Ruby

Python

Loogiline AND

a && b

a and b

Loogiline OR

a || b

a or b

Loogiline NOT

!a

not a

Bitwise AND

a & b

Bitwise OR

a | b

Bitwise NOT

~a

Bitwise XOR

a ^ b

a xor b

a ^ b

Shift right

a >> b

Shift left

a << b

Suurem kui

a > b

Väiksem kui

a < b

Suurem-võrdne

a >= b

Väiksem-võrdne

a <= b

Sama väärtus

a == b

a.equals(b)

a == b

Erinev väärtus

a != b

!a.equals(b)

a != b

Sama objekt

?

a == b

a === b

a.equal? b

a is b

Erinev objekt

?

a !== b

?

a is not b

Omistamine

a = b

Jagamisjääk

a % b

Astmesse võtt

pow(a, b)

Math.pow(a, b)

pow(a, b)

a ** b

Ruutjuur

sqrt(x)

Math.sqrt(a, b)

sqrt(a)

a ** 0.5

Conditional

x ? y : z

y if x else z

PHP muutujate prefiksina kasutatav dollarimärk on käesolevas näites lihtsustamise mõttes ära jäetud.

operators