Sissejuhatus

Sissejuhatus

Microsoft Office tabelarvutuse primaarseks failivorminguks oli Excel Binary File Format (*.xls), mis oli pikalt dokumenteerimata Microsofti poolt ning nende failide töötlemine oli problemaatiline kolmanda osapoole projektides. Alates Microsoft Office 2007 versioonist toodi sisse Office Open XML vormingud, mis on oma olemuselt .zip failid mis sisaldavad inimloetavat XML-i. Excel 2007 jaoks on selle vormingu laiendiks .xlsx ning Pythonis on nende failidega töötamiseks mitmeid mooduleid.

System Message: WARNING/2 (./pages/python/openpyxl.rst, line 7); backlink

Inline emphasis start-string without end-string.

Paigaldus

Käesolev artikkel keskendub openpyxl [#openpyxl]_ moodulile ning selle saab hõlpsalt paigaldada pip käsu abil:

pip install openpyxl

Tabelarvutusfaili loomine

# encoding: utf-8
from datetime import datetime
from openpyxl import Workbook
workbook  = Workbook()        # workbook sümboliseerib tervet faili
worksheet = workbook.active   # worksheet sümboliseerib ühte lehte failis
worksheet.title = u"Näidud"
worksheet["A5"].value = u"Report generation time:"
worksheet["B5"].value = datetime.now()
worksheet["B5"].number_format = "yyyy-mm-dd HH:MM:SS"
workbook.save("raport.xlsx")

Docutils System Messages

System Message: ERROR/3 (./pages/python/openpyxl.rst, line 18)

Too many autonumbered footnote references: only 0 corresponding footnotes available.

System Message: ERROR/3 (./pages/python/openpyxl.rst, line 18); backlink

Unknown target name: "openpyxl".