OpenVPN võrgu loomine staatilise võtmega

Staatiline võti on kõige lihtsam moodus luua krüpteeritud võrk OpenVPN-iga.

Käesolevas näites ühendame Zone pilveserveri koduse OpenWrt baasil ruuteriga ning võimaldame ligipääsu kodusele võrgule läbi OpenVPN ühenduse.

Alustame staatilse võtme genereerimisest serveris:

/usr/sbin/openvpn --genkey --secret ~/pilveserver-kodu-sild.key

Järgnevalt kopeerime võtme marsruuterisse millest soovime ühendust luua pilveserveriga:

scp 217.146.67.29:~/pilveserver-kodu-sild.key /etc/openvpn/pilveserver-kodu-sild.key

Liigutame võtme nii pilveserveris turvalisemasse kohta:

sudo mv ~/pilveserver-kodu-sild.key /etc/openvpn/
sudo chown root:root /etc/openvpn/pilveserver-kodu-sild.key
sudo chmod 700 /etc/openvpn/pilveserver-kodu-sild.key

Käivitame OpenVPN pilveserveris ning anname täiendava --route võtme, mis ütleb et 192.168.3.0/24 alamvõrk tuleks läbi selle TUN seadme marsruutida:

openvpn \
  --proto tcp-server \
  --secret /etc/openvpn/pilveserver-kodu-sild.key \
  --ifconfig 192.168.44.1 192.168.44.2 \
  --route 192.168.3.0 255.255.255.0 \
  --dev tun2

Käivitame OpenVPN marsruuteril, siinkohal täiendav --route võti ütleb, et koduses võrgust saab selle TUN ühenduse kaudu marsruutida 192.168.44.0/24 alamvõrku:

openvpn \
  --proto tcp-client \
  --remote 217.146.67.29 \
  --secret /etc/openvpn/pilveserver-kodu-sild.key \
  --ifconfig 192.168.44.2 192.168.44.1 \
  --route 192.168.44.0 255.255.255.0 \
  --dev tun2

Lisame marsruuteris maskeraadi reeglid, mis ütlevad kuidas ruuter peaks IP aadresse tõlkima kui need liiguvad 192.168.44.0/24 alamvõrgust 192.168.3.0/24 alamvõrku ning vastupidi:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.3.0/24 -o tun2 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.44.0/24 -o br-lan -j MASQUERADE

Lisame forward reeglid, mis ütlevad missuguselt võrguliideselt missugusele võrguliidesele marsruuter peaks pakette edastama:

iptables -I FORWARD -o tun2 -i br-lan -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -i tun2 -o br-lan -j ACCEPT

Luba IPv4 pakettide edastamine üleüldse:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Käesoleva seadistuse lõpptulemusena on kogu kodune võrk ligipääsetav Zone pilveserverist ning ka vastupidi, kodusest võrgust on ligipääs pilveserveri aadressile 192.168.44.1, millel võib käitada sääraseid teenuseid (Samba failijagamine, PostgreSQL serveri vms) mida nii naljalt avalikku internetti ei julgeks panna.

Harjutused:

 • Ühenda kaks alamvõrku kasutades OpenVPN-i staatilise võtmega

 • Mugavuse huvides pane seadistused /etc/openvpn/silla-nimi.conf failidesse