OpenVPN võrgu loomine privaatne/avalik võtmepaaridega

Unix-laadsetes operatsioonisüsteemides hoiab OpenVPN oma seadistusi failides kujul /etc/openvpn/paigalduse-nimi.conf ning neid võib selles kataloogis olla mitu.

Käesolevas näites genereerime CA (Certificate Authority) võtme, genereerime serveri ning klientide võtmepaarid, signeerime CA abil serveri ja terve hunniku klientide sertifikaadid.

Alustame easyrsa skriptide kopeerimisest, tegu on sisuliselt väga algelise openssl kasutajaliidesega:

sudo mkdir /etc/openvpn/easy-rsa/
sudo cp -R /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/* /etc/openvpn/easy-rsa/
cd /etc/openvpn/easy-rsa

Avame faili /etc/openvpn/easy-rsa/vars ning lisame faili lõppu sertifikaatide info:

export KEY_COUNTRY="ee"
export KEY_PROVINCE="Harjumaa"
export KEY_CITY="Tallinn"
export KEY_ORG="Koodur OÜ"
export KEY_EMAIL="lauri.vosandi@gmail.com"

Siit edaspidi peab alati vars muutujate sisu olema kättesaadav, selleks puhuks käivitage järgnev käsk alati kui avate uue terminaliakna vms:

cd /etc/openvpn/easy-rsa
source ./vars

Esmalt käivitame clean-all skripti, mis muuseas kustutab /etc/openvpn/easy-rsa/keys seest kõik võtmed:

./clean-all

Järgnevalt loome Diffie-Hellman parameetrite jaoks faili dh1024.pem kataloogi /etc/openvpn/keys:

./build-dh

Järgnev käsk loob CA (certificate authority) privaatse võtme failis ca.key ning sertifikaadi failis ca.crt:

export KEY_CN="ca"
export KEY_NAME="Koodur Certificate Authority"
export KEY_OU="Koodur Certificate Department"
./pkitool --initca

Järgnev käsk loob OpenVPN serveri võtmepaari failides server.key ning server.crt:

export KEY_CN="server"
export KEY_NAME="Koodur OpenVPN server"
export KEY_OU="Koodur Certificate Department"
./pkitool --server server

Igale kliendile saame võtmepaari luua analoogselt:

export KEY_CN="lauri-t420"
export KEY_NAME="Lauri Lenovo Thinkpad T420"
export KEY_OU="Koodur Certificate Department"
./pkitool lauri-t420

Transpordi võtmed ning CA sertifikaat klientide masinatesse ning seadista kõigepealt OpenVPN serveri konfiguratsioon /etc/openvpn/server.conf:

# Töötame OpenVPN serveri režiimis
mode server
tls-server

# Kuula järgneval IP aadressil ning UDP pordiga
local 217.146.67.29
port 1194
proto udp

# Loo tap0 võrguliides
dev tap0

# Võtmete ja sertifikaatide asukohad
ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key
cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh1024.pem

# Luba tihendamine
comp-lzo

# Käita privilegeerimata kasutajana
user nobody
group nogroup

# DHCP serveri seadistused
ifconfig-pool-persist /tmp/openvpn-leases.txt
ifconfig 192.168.33.10 255.255.255.0
server-bridge 192.168.33.10 255.255.255.0 192.168.33.100 192.168.33.110
max-clients 10

Seejärel klientide konfiguratsioon /etc/openvpn/klient.conf:

# Tegu on kliendiga TAP-režiimis
client
dev tap0

# Kaugmasina IP-aadress ja port
remote 217.146.67.29
port 1194
nobind
persist-key
persist-tun

# Sertifikaatide ning kliendi võtme asukoht
ca /etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/keys/lauri-t420.crt
key /etc/openvpn/keys/lauri-t420.key

# Kasuta Blowfish sihvrit
cipher BF-CBC

# Luba tihendamine
comp-lzo

# Ole jutukas
verb 3

Konfiguratsioone saab testida nii:

openvpn --config /etc/config/server-või-klient.conf

Käima saab mõlemad konfiguratsioonid tõmmata service käsuga:

service openvpn restart