OpenSSH klient31. Oct '13

OpenSSH on võrgurakendus ning samas ka võrguprotokoll, mis võimaldab üle võrgu saada ligipääsu kaugmasina käsureale kui ka failidele.

http://www.liberiangeek.net/wp-content/uploads/2013/04/network_sharing_ubuntu_windows_thumb.png

OpenSSH on integreeritud Ubuntu töölauda läbi GNOME virtuaalfailisüsteemi, mis tähendab et Nautilus faililehitsejaga saab kaugmasina faile lehitseda:

http://www.memset.com/media/medialibrary/2011/08/container-access.png

Ka paljud muud graafilised programmid, nt gedit jms toetavad sama aadressikuju sftp://lvosandi@enos.itcollege.ee/home/lvosandi.

GNOME virtuaalfailisüsteemi omapäraks on ka see, et legacy rakenduste jaoks monteerib ta kaugresursi kohalikku failipuusse. Ubuntu 13.04-s on iga kasutaja haakepunktid kättesaadavad /run/user/kohaliku_kasutajanimi/gvfs/ all:

lauri@lauri-t420 /run/user/lauri/gvfs/sftp:host=enos.itcollege.ee,user=lvosandi/home/lvosandi $ ls
Avalik           dot     history       java.html    local.profile   nk.sh       public_html      usr
lauri@lauri-t420 /run/user/lauri/gvfs/sftp:host=enos.itcollege.ee,user=lvosandi/home/lvosandi $

Ligipääsu kaugmasina käsureale saab läbi ssh rakenduse:

lauri@lauri-t420 ~ $ ssh lvosandi@enos.itcollege.ee
lvosandi@enos.itcollege.ee's password:
Welcome to Ubuntu 12.04.2 LTS (GNU/Linux 3.2.0-51-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com/

 System information as of Wed Aug 21 19:11:23 EEST 2013

 System load: 0.0        Processes:      141
 Usage of /:  12.5% of 42.26GB  Users logged in:   2
 Memory usage: 17%        IP address for eth1: 172.16.0.144
 Swap usage:  0%

 Graph this data and manage this system at https://landscape.canonical.com/

3 packages can be updated.
0 updates are security updates.

*** System restart required ***
Last login: Mon Jun 24 21:16:31 2013 from 196.65.50.84.dyn.estpak.ee
lvosandi@enos:~$

Sülearvutiga ringi liikudes ning tihti sülearvutit uinakule pannes muutub tüütuks see, et kui sülearvuti unest üles ärkab, on ta ilmselt juba uude võrku ennast sisse loginud ning kõik lahtised SSH ühendused on pisut zombises asendis. Lõpptulemusena on kaugmasina käsurida hangunud ning Nautiluses kataloogi sirvimine annab veateateid. Selle vastu aitab üliagressiivsete seadete panemine OpenSSH kliendi konfiguratsiooniks failis ~/.ssh/config:

Host *
  ServerAliveInterval 1
  ServerAliveCountMax 1

Täindavalt võib sinna lisada ka masinanime alias-eid:

Host e
  Hostname enos.itcollege.ee
  Username lvosandi

Käesolevas näites võime sftp://lvosandi@enos.itcollege.ee asendada reaga sftp://e ning käsureal sisselogides ssh lvosandi@enos.itcollege.ee asemel sobib ka ssh e.

Mobiilse eluviisi juures tuleb kasuks programm nimega mosh, mis alustab OpenSSH ühenduse TCP kaudu, kuid seejärel läheb üle UDP peale. Tulemuseks on see, et näiteks kolides 3G ühenduse pealt WiFi peale ei tule uuesti serverisse sisse logida ning kui 3G ühenduse puhul leviauku liikuda, näitab mosh mitu sekundit pole serveriga ühendust olnud. Eriti mugavaks teeb mosh-i kohaliku kaja (local echo) lahendus, mis tähendab et klahvivajutused on ajutiselt näha ka kohalikus terminalis, enne kui nad serverist läbi käivad.

Nii Ubuntu kui ka Debian tarkvarahoidlates on mosh olemas, rakendus tuleb paigaldada nii serveris kui sülearvutis:

sudo apt-get install mosh