H-silla simulaator

Sissejuhatus

H-sillast aru saamine võib algaja jaoks tõeline peavalu olla. Käesoleva skeemisimulaatori abil saab mängida H-silla sisenditega, enne kui reaalselt H-silla külge mootoreid ja mikrokontrollerit ühendama hakatakse.

Simulaator

Vasakpoolne mootor vabajookspidurdabkiirendab edaspidikiirendab tagurpidi, töötsükkel 0%

Parempoolne mootor vabajookspidurdabkiirendab edaspidikiirendab tagurpidi, töötsükkel 0%

Eeldades et mootorid on ühendatud nagu ülal näidatud, peaks järgneva koodi käivitamisel mootorid pöörlema nii nagu paremal näidatud:

    // SN754410 1,2EN pin
    analogWrite(9, );

    // SN754410 1A pin
    digitalWrite(8, );

    // SN754410 2A pin
    digitalWrite(7, );
      
    // SN754410 3,4EN pin
    analogWrite(5, );

    // SN754410 3A pin
    digitalWrite(4, );

    // SN754410 4A pin
    digitalWrite(3, );